top of page
Icon 1.png

Waarschijnlijkheidsschatting

 

Wij schatten de kans in dat uw lening op tijd wordt terugbetaald.

Om een juiste inschatting te kunnen maken, stellen wij u enkele vragen door middel van een korte online vragenlijst. De resultaten hiervan

geanalyseerd en verwerkt tot een advies. Op basis van dit advies kunt u vervolgens bepalen of het de moeite loont om uw geld terug te vorderen.

Icon 5.png

Begeleiding, advies en wijzigen van contract

We raden je aan bij het maken van realistische en betrouwbare afspraken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat en wanneer er terugbetaald moet worden.

 

 

Ook helpen we je bij het maken van afspraken over eventuele rente- percentages en / of boeteclausules. Daarnaast raden we je aan bij de keuzen van een betaalbare en ter

zake kundige advocaat, mocht het zo zijn dat er ondanks alle

inspanningen, afspraken niet nagekomen worden.

Indien nog niet gedaan leggen we de gemaakte afspraken en voorwaarden schriftelijk vast in een rechtsgeldige overeenkomst zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en je meer 

zekerheid hebt van terugbetaling. In het slechtste geval kan met behulp van de overeenkomst een terugbetaling in rechte worden afgedwongen. Eventuele

rentepercentages of boeteclausules 

worden hierin opgenomen.

Icon 3.png

Wijzigen van afspraken

Door onvoorziene omstandigheden kan het soms noodzakelijk zijn om gemaakte afspraken te herzien. Zowel schuldeiser als schuldenaar moeten het hiermee eens zijn.

 

 

We helpen je bij het opnieuw vastleggen van gewijzigde afspraken en zorgen voor een rechtsgeldig document dat een aanvulling is op het oude contract.

 

 

Bijkomend voordeel is dat gewijzigde of nieuwe contracten de verjarings-termijn opnieuw begint, wat een grotere kans op terugbetaling met zich meebrengt.

bottom of page