top of page
Icon 1.png

Bepaal de risicofactor

 

Wij schatten de kans in dat uw lening op tijd wordt terugbetaald. Zo weet je van tevoren welke risico's je loopt en hoe groot de kans is dat je lening op tijd wordt terugbetaald.

 

Om een ​​juiste inschatting te kunnen maken stellen wij u een aantal vragen door middel van een korte online vragenlijst. De resultaten worden geanalyseerd en beknopt samengevat

verslag doen van. Op basis van dit advies kunt u vervolgens bepalen of het de moeite waard is om uw geld uit te lenen en hoe gemakkelijk het is om uw geld terug te vorderen.

Icon 5.png

Begeleiding en advies

 

Wij adviseren u bij het maken van realistische en betrouwbare afspraken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat en wanneer aflossing verschuldigd is.

Ook helpen wij u met het maken van afspraken over eventuele rentetarieven en / of boeteclausules. Daarnaast kunnen wij u adviseren bij het kiezen van een betaalbare en passende oplossing.

Ook kunnen we u verder helpen bij het vinden van een betrouwbare advocaat, mocht het zo zijn dat ondanks alle inspanningen afspraken niet worden nagekomen.

Icon 4.png

Contract op maat

 

Uiteraard leggen we de gemaakte afspraken en voorwaarden schriftelijk vast in een rechtsgeldige overeenkomst zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

zekerheid hebben van terugbetaling. In het ergste geval kan de overeenkomst worden gebruikt om een terugbetaling in de rechtbank af te dwingen. Mogelijk

rentetarieven of boeteclausules

zal hierin worden opgenomen.

Icon 3.png

Wanneer afspraken wijzigen

 

Door onvoorziene omstandigheden kan het soms nodig zijn om gemaakte afspraken te herzien. Zowel crediteur als debiteur moeten hiermee akkoord gaan.

Wij helpen u om gewijzigde overeenkomsten weer tot stand te brengen en zorgen voor een rechtsgeldig document dat aansluit bij het oude contract.

Bijkomend voordeel is dat gewijzigde of nieuwe contracten de verjaringstermijn opnieuw starten, wat een grotere kans op terugbetaling met zich meebrengt.

bottom of page